From the Ernst and Young ICT Barometer

Verdubbeling budgetten offshore ICT-outscourcing
Bedrijven die op dit moment ICT-activiteiten verplaatsen naar of uitbesteden aan offshore landen verwachten een forse stijging van hun ICT-budget aan offshore outsourcing naar gemiddeld 31 procent. Op dit moment besteden deze bedrijven gemiddeld veertien procent van hun ICT-budget aan offshore outsourcing. Van de ondervraagde directeuren/managers en professionals die op dit moment niet aan offshore ICT-outsourcing doen, verwacht zestien procent dat hun organisatie in de toekomst ICT-activiteiten zal outsourcen. Binnen de dienstensector ligt dit percentage met 26 procent aanmerkelijk hoger. De overheid en not-for-profit sector blijven met vijf procent achter. India wordt met ruim vijftig procent veruit het meest genoemd als offshore land, gevolgd door China met zestien procent.

No comments: